Alla mår vi bra av att ha tydliga och mätbara mål att sträva mot.

En säljorganisation är van att jobba målorienterat. Ett bra mål kännetecknas av att det är SMART. Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt.

På samma sätt jobbar Sellpoint med sina kunder. Före uppdraget sätts gemensamma mål som följs upp i vid avslut av uppdraget.

Målen sätts i mätbara termer såsom antal genomförda avslut, tagna kontakter. På detta sätt kan även Sellpoints resultatpåverkan mätas.

Därigenom tar Sellpoint ett aktivt ansvar för resultatet av sin insats. Vi kan genom vår breda kompetens verkligen säkerställa att föreslagna och genomförda insatser verkligen påverkat våra kunders möjligheter att uppnå sina långsiktiga mål