I vissa fall visar analysen inte på några brister i verksamheten.

Orsaken till otillfredsställande försäljning beror istället på att kundernas krav på produkter och tjänster har förändrats, upphört eller kanske inte upptäckts.

Tillsammans med tjänste- eller produktansvarig görs en handlingsplan som resulterar i att företagets erbjudande harmoniserar med kunderna behov.

Exempel på aktivitet kan vara att Sellpoint tillsammans med Er besöker ett antal tänkta kunder och fångar upp kundernas behov och hur era kunder upplever ert erbjudande.

Utifrån detta omformas erbjudandet och nya kundkontakter tas.

Sellpoint arbetar hela tiden tillsammans med berörda parter inom ert företag och resultatet kan sedan säkerställas genom att erbjudandet testas på marknaden.