Företagens marknad förändras i en snabb takt idag, liksom kraven på dess produkter och tjänster.

Hur hinner din säljpersonal med att utvecklas?

Sellpoint arbetar med att utveckla säljorganisationer.

Genom att förändra och påverka säljarens syn på sina egna produkter och tjänster. Framförallt påvisar vi effekten av att presentera kundnytta istället för teknik eller funktionalitet.