Sellpoint - When the point is to sell!

Sellpoint grundades 2004 av Krister Klyft. Företagets namn har sitt ursprung ifrån viljan och inriktningen på att göra affärer – försäljning! Hela Sellpoints verksamhet är inriktat på att hjälpa sina kunder göra fler och bättre affärer.

Krister har en lång erfarenhet inom tjänsteförsäljning. Han har verkat i olika roller inom området från att ha arbetet som säljare till att jobba med säljstrategier. Kristers bakgrund ligger till grund för det unika koncept som Sellpoint kan erbjuda sina kunder – att ta ett aktivt ansvar för hela säljprocessen.

Sellpoints affärsidé är att stödja sina kunders affärsprocesser för att dessa ska göra lönsammare affärer med sina kunder.

Sellpoint erbjuder kvalificerade tjänster inom försäljning och har lång erfarenhet av komplex försäljning och försäljning mot management. Sellpoint har en helhetssyn på säljprocessen som säkerställer att den kvalitetssäkras och att det i slutändan blir lönsammare affärer.

Den stora utmaningen för företag idag i deras försäljning är att gå från att prata teknik och funktionalitet till att presentera kundnytta och mer ta rollen som affärsutvecklare i dialogen med slutkund. Sellpoint är unikt med att kunna erbjuda stöd i hela denna process.