Kundcase 1

Sälj- och marknadsledning i ett på nordiska marknaden nyetablerat företag. Företaget erbjuder en webbaserad lösning för informationshantering och informationsinsamling. Uppdraget avsåg nykundsbearbetning där Sellpoints stora kontaktnät i näringslivet användes.

Kundcase 2

Sälj- och marknadsledning i ett mindre IT-företag. Företaget erbjuder ett webbaserat verktyg för bl a CRM, mail, nyhetsbrev mm. Uppdraget syftade till att utvärdera produkter/tjänster samt finna rätt försäljningskanaler.

Kundcase 3

Sälj- och marknadsledning i ett mindre IT-företag. Företaget erbjuder tjänster inom hård- och mjukvaror samt konsulttjänster. Genom skapande av nya samarbeten med icke konkurrerande företag fick samtliga medlemmar i nätverket nya kunder och marknader.

Kundcase 4

Kundansvarig, säljledare för 4 säljare för lansering och försäljning av en integrerad IT- och telekomlösning. Uppdragsgivaren hade en produktpaketering som den trodde på, men var tveksam till vilka säljkanaler som skulle användas.

Tillsammans med konsultkollegor genomfördes uppdraget med resultat att kunden fann vilka kanaler som skulle användas samt hur produkten skulle prissäattas och paketeras.Totalt genomfördes ca 600 kundkontakter, varav 550 personliga besök