Den första aktivitet som görs i ett uppdrag är alltid att tillsammans med kunden utvärdera hur verksamheten ser ut och fungerar idag.

Vilka mål och aktiviteter pågår i verksamheten idag?
Vad har tidigare gjorts för insatser?

Omvärlden är kanske den faktor som allra mest påverkar hur företagets produkter och tjänster utvecklas. Har företagets produkter och tjänster hunnit med i den utvecklingen?
Har företagets säljorganisation följt med i utvecklingen?

Det finns en mängd faktorer som påverkar företagens förutsättningar att styra mot sina långsiktiga mål.Aktiviteter och kortsiktiga mål måste alla styra på samma riktning.

Med hjälp av enkla verktyg görs en analys av verksamheten som ligger till grund för fortsatta insatser.

Analysen kan visa på behov en eller flera olika aktiviteter