När produkter/tjänster eller omgivningens krav förändras kan det hända att säljorganisationen måste få ny energi.

Många tekniktunga organisationer har svårt att få säljkåren att förflytta fokus från teknik och funktion till kundnytta.

Sellpoint erbjuder individuell eller gruppcoaching beroende på hur Er verksamhet ser ut.

För små företag där t ex VD är den enda med säljande uppgift behövs stöd för att utveckla den säljande rollen. Här erbjuder Sellpoint individuell coaching som kan sträcka sig över en längre tid.

Företag med en säljkår kan behöva en energikick för stunden och få nya influenser, medans säljchefen behöver en mentor i den fortsatta utvecklingen av säljavdelning.